e-DevletBTPRO olarak Gelir İdaresi Başkanlığı önderliğinde yürütülen ticaret hayatının elektronik ortama taşınması çalışmalarına biz de çözümlerimizle katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda çalışmalar yaptığımız süreç başlıkları ve geliştirdiğimiz çözümler aşağıdaki gibidir.Konnektör Çözümler
eFatura çözümü
eDefter Uygulaması Defterdar
eFatuıra Tasarım Hizmeti


Konnektör ÇözümlerBTPRO olarak Gelir İdaresi Başkanlığı önderliğinde yürütülen ticaret hayatının elektronik ortama taşınması çalışmalarına biz de çözümlerimizle katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda çalışmalar yaptığımız süreç başlıkları ve geliştirdiğimiz çözümler aşağıdaki gibidir.
eFatura Konnektör
eArşiv Konnektör
eMütabakat Konnektör
eDefter KonnektörKonnektör UygulamalarıGelişmiş
Arayüzler

Gelişmiş arayüzleri sayesinde kullanıcılar çözümlere ait süreçlerin tamamını konnektör uygulamalarından gerçekleştirebilmektedir.

Muhasebe
Sistemlerinden Bağımsız

Konnektör uygulamaları muhasebe sistemleriyle sorgu bazlı veritabanı bağlantıları yapmaktadır. Bu nedenle ilgili sorgular yazılarak tüm muhasebe sistemleriyle bağlantı sağlanabilmektedir.

Gelişmiş Veritabanı
Seçenekleri

Konnektör uygulamaları SQL , Oracle , Firebird , MySQL gibi önde gelen tüm veritabanı sistemleriyle verilerin çekilmesi için entegre olabilmektedir.

Kolay
Kullanım

Konnektör uygulamaları devam eden süreç içerisinde kullanıcı deneyimleri doğrultusunda sürekli olarak geliştirilmekte ve bu geliştirmeler sayesinde hem özellikleri artmakta hem de kullanımı daha da kolaylaşmaktadır.

Multi Tanımlamalar

Konnektör uygulamalarında birden fazla firma, kullanıcı, tasarımı sağlayan şablonlar ve muhasebe sistemleriyle bağlantıyı sağlayan çalışma alanları oluşturulabilmektedir. Bu sayede tek bir firmanın süreci bir çok kullanıcı tarafından yürütülebileceği gibi aynı şekilde bir çok firmanın da süreci tek bir kullanıcı tarafından yürütülebilmektedir.
eFatura ÇözümüKullanıcı sistemleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri arasında direkt bağlantı sağlamak amacıyla geliştirilen tam entegrasyon çözümüdür.
Tam Entegrasyon ÇözümüMüşteriye Özel Çözüm

Tam entegrasyon çözümleri müşteriye bağlı olarak geliştirilen özel çözümlerdir. Bu sayede süreç bileşenleri ve arayüzler müşterinin iç sistemlerine ve iş akışlarına uygun şekilde geliştirilebilmektedir.

Mahremiyet

Tam entegrasyon çözümlerinde e-Fatura sürecinin tamamı kullanıcı ile Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri arasında gerçekleşmektedir. Veriler üçüncü bir bileşene aktarılmadığı için süreç daha üst seviyede bir güvenlikte işlemektedir.

Esneklik

Tam entegrasyon çözümleri müşteriye özel çözümler olduğu için müşteri talebi doğrultusunda, sistemde geliştirmeler veya güncellemeler daha rahat şekilde yapılabilmektedir.

Muhasebe Sistemlerinden Bağımsız

Tam entegrasyon çözümleri müşteriye özel olduğu için muhasebe verilerini çekecek olan veritabanı sorguları müşteri sistemine özel olarak hazırlanmaktadır.

Geniş Veritabanı Seçenekleri

Tam entegrasyon çözümleri SQL, Oracle, Firebird, MySQL gibi önde gelen tüm veritabanı sistemleriyle verilerin çekilmesi için entegre olabilmektedir.

Multi Tanımlamalar

Birden fazla firma, kullanıcı, tasarımı sağlayan şablonlar ve muhasebe sistemleriyle bağlantı sağlayan çalışma alanları oluşturulabilmektedir. Bu sayede tek firma süreci bir çok kullanıcı tarafından yürütülebileceği gibi bir çok firma da tek bir kullanıcı tarafından yürütülebilmektedir.

Ekonomik

Tam entegrasyon çözümünde fatura başına ücretlendirme olmadığı için fatura sayısı yüksek olan kullanıcılarda özel entegratör yöntemlerine göre daha ekonomik bir çözümdür.

Performans

Tam entegrasyon çözümünde sürece dahil sistemler kullanıcıya ait ve özel olduğu için performansı yüksek bir çözümdür ve kullanıcı isteği doğrultusunda bu performans yükseltilebilmektedir.
DefterdarKullanıcı sistemleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri arasında direkt bağlantı sağlamak amacıyla geliştirilen Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı e-Defter uygulamasıdır.
ÖzelliklerGelişmiş Arayüzler

Gelişmiş arayüzleri sayesinde kullanıcılar e-Deftere ait süreçlerin tamamını uygulama üzerinden gerçekleştirebilmektedir.

Muhasebe Sistemlerinden Bağımsız

Defterdar uygulaması muhasebe sistemleriyle sorgu bazlı veritabanı bağlantıları yapmaktadır. Bu nedenle ilgili sorgular yazılarak tüm muhasebe sistemleriyle bağlantı sağlanabilmektedir.

Geniş Veritabanı Seçenekleri

Defterdar uygulaması SQL , Oracle , Firebird , MySQL gibi önde gelen tüm veritabanı sistemleriyle verilerin çekilmesi için entegre olabilmektedir.

Multi Tanımlamalar

Birden fazla firma, kullanıcı ve muhasebe sistemleriyle bağlantıyı sağlayan çalışma alanları oluşturulabilmektedir. Bu sayede tek bir firmanın süreci bir çok kullanıcı tarafından yürütülebileceği gibi aynı şekilde bir çok firmanın da süreci tek bir kullanıcı tarafından yürütülebilmektedir.

Mahremiyet

Defterdar uygulamasında e-Defter sürecinin tamamı kullanıcı ile Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri arasında gerçekleşmektedir. Veriler üçüncü bir bileşene aktarılmadığı için süreç daha üst seviyede bir güvenlikte işlemektedir.

Kolay Kullanım

Defterdar uygulaması devam eden süreç içerisinde kullanıcı deneyimleri doğrultusunda sürekli olarak geliştirilmekte ve bu geliştirmeler sayesinde hem özellikleri artmakta hem de kullanımı daha da kolaylaşmaktadır.
eFatura Tasarımıe-Fatura ve e-Arşiv Faturalarına görsel tasarım kazandıran .xslt dosyalarınızı istediğiniz tasarıma uygun şekilde geliştirip, kullanımınıza sunuyoruz. Farklı sektörlerdeki farklı ihtiyaçlar için bugüne kadar bir çok tasarım dosyası hazırlamış tecrübeli ekibimizle, profesyonel çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

500x500